2767/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2767/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Bà Đầm, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Hoàng Quân
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2767_signed.pdf
 Trở về trang trước