35/GP-UBND
Chi tiết văn bản
35/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đối với Doanh nghiệp tư nhân Đức Minh
Ngày ban hành 28/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT515162120-1-20221643283288573_(giangld)(28.01.2022_15h03p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước