217/BC-UBND
Chi tiết văn bản
217/BC-UBND
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 31/12/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT98595429-12-20201609235024343tungct30.12.2020_10h16p03_thinv_31-12-2020-09-43-37_signed.pdf
 Trở về trang trước