2616/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2616/QĐ-UBND
Đính chính Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 01/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT839585111-7-20221658974810446trangnt29.07.2022_10h18p40_liemmx_29-07-2022-18-39-55_signed.pdf
 Trở về trang trước