1631/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1631/UBND-NN
Khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1631.signed.pdf
 Trở về trang trước