17/GP-UBND
Chi tiết văn bản
17/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm (đá ong phong hóa) tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT354550253-1-20221641538818591trangnt07.01.2022_15h44p35_giangld_09-01-2022-04-22-30_signed.pdf
 Trở về trang trước