4024/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4024/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT557096995-10-20211634092995237trangnt13.10.2021_14h16p25_liemmx_13-10-2021-16-22-57_signed.pdf
 Trở về trang trước