6546/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6546/UBND-NN
Giao tham mưu, hướng dẫn, lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa và Danh lam thắng cảnh thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT788490314-5-20221652177502739_(tungct)(11.05.2022_16h16p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước