5764/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5764/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết về cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 112, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy theo đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Cường
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT236474468-4-20211619665904690_(trangnt)(02.05.2021_16h22p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước