14191/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14191/UBND-NN
Giao tham mưu, thẩm định danh mục đầu tư các gói cơ sở hạ tầng thuộc tiểu Hợp phần 3.2, dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB)
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT377223073-9-20211631180862817_(tungct)(13.09.2021_15h25p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước