210/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
210/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Lũ Mía, xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH vật liệu xây dựng đá Minh Thành
Ngày ban hành 17/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT673344288-11-20201605488793249_(quyennd)(16.11.2020_15h45p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước