102/TB-UBND
Chi tiết văn bản
102/TB-UBND
Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5, nội dung phiên họp tháng 6 năm 2018
Ngày ban hành 11/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb102_signed.pdf
 Trở về trang trước