85/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
85/QĐ-UBND
Gia hạn sử dụng đất cho Công ty Truyền tải Điện 1 để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở đội Quản lý vận hành đường dây Ba Chè tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 07/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d85_signed.pdf
 Trở về trang trước