5071/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5071/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT673094688-11-20201606273761417_thinv_25-11-2020-15-23-14_signed.pdf
 Trở về trang trước