5741/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5741/UBND-VX
Giao giải quyết đề nghị xin lùi thời gian kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT560517249-4-20211619689448819_(chiennv)(02.05.2021_08h48p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước