1794/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1794/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Đại Việt thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và sửa chữa ô tô Đại Việt tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT114324327-5-20201590028667023chanth21.05.2020_13h39p16_liemmx_21-05-2020-13-41-38_signed.pdf
 Trở về trang trước