1623/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1623/QĐ-UBND
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa thuê đất tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc để thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT513516981-5-20221652337411615_(giangld)(12.05.2022_14h04p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước