16670/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16670/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và khu xen cư xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT451188131-11-20201606375449742_(trangnt)(26.11.2020_19h47p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước