4349/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4349/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 14/10/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT493697160-10-20201602561633139chanth13.10.2020_15h51p49_thinv_14-10-2020-08-38-18_signed.pdf
 Trở về trang trước