9/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
9/CĐ-UBND
Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày ban hành 11/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT174843023-9-20221662775531751_giangld_11-09-2022-06-20-32_signed.pdf
 Trở về trang trước