20/KH-UBND
Chi tiết văn bản
20/KH-UBND
Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh" năm 2020
Ngày ban hành 21/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh20.signed.pdf
 Trở về trang trước