785/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
785/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 23/02/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d785_signed.pdf
 Trở về trang trước