3930/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3930/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Dream F Vina, khai thác nguồn nước dưới đất sử dụng cho sản xuất của Nhà máy may Dream F Vina Triệu Sơn
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3930_signed.pdf
 Trở về trang trước