246/GP-UBND
Chi tiết văn bản
246/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH S&H Vina (địa chỉ tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 03/12/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT279923276-12-20201606874204126_(quyennd)(02.12.2020_15h18p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước