16343/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16343/UBND-KTTC
Thống nhất nội dung Kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch và Hội thảo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT221008875-11-20201605835126059_thinv_20-11-2020-09-09-02_signed.pdf
 Trở về trang trước