178/GP-UBND
Chi tiết văn bản
178/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi (gồm: Trạm bơm Thuần Lộc, trạm bơm Thịnh Lộc, kênh Văn Xuân, kênh Đại Hữu).
Ngày ban hành 28/12/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT459213809-12-20231703581947834_(giangld)(28.12.2023_12h49p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước