1409/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1409/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT499830454-4-20211619430424292_(giangld)(29.04.2021_13h48p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước