4976/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4976/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham gia Hợp phần 1 - dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, thực hiện năm 2020-2021
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT941568606-11-20201605779950499trangnt19.11.2020_19h09p10_quyennd_20-11-2020-08-07-56_signed.pdf
 Trở về trang trước