7/GP-UBND
Chi tiết văn bản
7/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất men, tại Khu phố xóm Sắn, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT928511273-12-20211640746832483_(giangld)(04.01.2022_07h54p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước