89/GP-UBND
Chi tiết văn bản
89/GP-UBND
Cho phép Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn (Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa), được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sữa
Ngày ban hành 15/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT696566882-6-20201591924099756chanth12.06.2020_09h30p12_quyennd_13-06-2020-08-05-44_signed.pdf
 Trở về trang trước