1607/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1607/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 11/02/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1607_signed.pdf
 Trở về trang trước