21/GP-UBND
Chi tiết văn bản
21/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đối với Công ty cổ phần Xây dựng thương mại tổng hợp Nghi Sơn
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT431748768-12-20201609214259121_giangld_11-01-2021-18-45-03_signed.pdf
 Trở về trang trước