5760/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5760/UBND-CN
Giao tham mưu, xem xét đề nghị chấm dứt thực hiện Dự án khu sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi hữu cơ và chế phẩm nông nghiệp sạch tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT960014745-4-20211619690725603_(trangnt)(02.05.2021_16h18p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước