1719/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1719/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa (giải thể) tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT754999381-5-20201589766974015_quyennd_18-05-2020-09-15-29_signed.pdf
 Trở về trang trước