157/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
157/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Showroom trưng bày và trung tâm sửa chữa ô tô tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT784855162-1-20211610311169898tungct11.01.2021_09h14p47_giangld_12-01-2021-12-23-50_signed.pdf
 Trở về trang trước