12854/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
12854/UBND-THKH
Tuyển dụng viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT808202200-9-20201600138673824_(chanth)(16.09.2020_07h21p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước