1819/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
1819/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT404052772-5-20201590118602376chanth22.05.2020_10h37p29_quyenpd_22-05-2020-10-42-54_signed.pdf
 Trở về trang trước