1876/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1876/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Minh Sơn quản lý để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết khu dân cư tại thôn Đại Sơn, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 03/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT13457079-5-20211622434412193_(giangld)(03.06.2021_09h02p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước