12088/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12088/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 3992/BGDĐT-GDDT ngày 5/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12088.signed.pdf
 Trở về trang trước