19/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
19/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd19.signed.pdf
 Trở về trang trước