1317/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1317/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc thuê đất tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 22/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT215234850-4-20211618907955475_giangld_21-04-2021-22-57-01_signed.pdf
 Trở về trang trước