6570/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6570/UBND-CN
Chấp thuận đấu nối tạm đường nhánh từ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ QL.45 đi đường Nghi Sơn - Sao Vàng (ĐT.506) xã Tế Thắng, huyện Nông Cống vào ĐT.506 tại Km34+130 (phải tuyến).
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT321441030-5-20221652325847761_liemmx_12-05-2022-10-41-49_signed.pdf
 Trở về trang trước