5093/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5093/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo nhà vệ sinh tại di tích Đền thờ vua Lê Thái Tổ và di tích Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5093.signed.pdf
 Trở về trang trước