6590/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6590/UBND-KTTC
Về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của Hội Nông dân tỉnh.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT491865627-5-20221652323023643_(hoangmc)(12.05.2022_13h49p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước