62/BC-UBND
Chi tiết văn bản
62/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/04/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc62_signed.pdf
 Trở về trang trước