1633/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1633/UBND-NN
Giao tham mưu các biện pháp triển khai thực hiện Công văn số 911/BNN-VPĐP ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1633.signed.pdf
 Trở về trang trước