8422/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
8422/UBND-KSTTHCNC
V/v nghiên cứu, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT189307921-6-20241718184944848_(trangnt)(14.06.2024_08h06p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước