1767/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1767/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT579908937-5-20231684828734200_(giangld)(24.05.2023_13h50p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước