40/BC-UBND
Chi tiết văn bản
40/BC-UBND
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/04/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc40_signed.pdf
 Trở về trang trước