78/TB-UBND
Chi tiết văn bản
78/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn
Ngày ban hành 18/04/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb78_signed.pdf
 Trở về trang trước